Srpen 25, 2016

Videonávody

Přímá metoda programování klíčů bez programátora transpondérů – Direct Key Programming

Řešení situace všech ztracených klíčů – All key lost situation

Výměna panelů – dashboard swapping

Kódování transpondéru TP48 – Coding of Transponder TP48

Kódování transpondéru s MiraClone – Coding of transponder using MiraClone, VAG models after 2010

SuperVAG Key 2013 Immobilizer status VAG NEC 2010

Programování dálkových ovladačů – SuperVAG Key 2013 Remote control programming Procedure I

Programování dálkových ovladačů – SuperVAG Key 2013 Remote control programming Procedure II

Test signálu dálkových ovladačů – SuperVAG Key 2013 Test of Remote Control Signal

Zápis dat do transpondéru – SuperVAG Key 2013 Write data to transponder VAG NEC 2010

Obnovení dat v transpondéru – SuperVAG Key 2013 Retrieve data of Transponder VAG NEC 2010

Učení klíčů s Component security systémem – SuperKEY + TANGO 2013 Learning key with Component Security System (VW group 2009-)

 

SuperVAG Key + TANGO 2013 – učení klíče u vozidel s Component security (koncern VW 2009-)

 

CzechEnglish